Konečně uvolnění! Nové podmínky pro vstup na zimní stadiony

Vážení sportovní přátelé a návštěvníci našeho zimního stadionu,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že ministerstvo zdravotnictví ČR uveřejnilo mimořádné opatření č.j.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN (v příloze), jímž jednak stanovilo podmínky pro konání hromadných akcí v období od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022, ale současně s tím zrušilo dosud platné mimořádné opatření č.j.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN.

 

V návaznosti na uvedené lze konstatovat, že:

  • konání hromadné akce v období od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022 je omezeno maximálním počtem účastníků 100 (myslí se hráči, trenéři, rozhodčí apod.),
  • návštěvnost této akce může činit maximálně 1.000 osob, aniž by se tyto osoby musely prokazovat splněním podmínek tzv. „bezinfekčnosti“,
  • sportovcům, trenérům, rozhodčím a dalším osobám účastnícím se akce též odpadá povinnost prokazovat splnění podmínek tzv. „bezinfekčnosti“,
  • pořadatel akce již nemusí vést evidenci osob účastnících se akce.

 

Pro úplnost dodávám, že ministerstvo zdravotnictví ČR uveřejnilo též mimořádné opatření č.j.: MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN (též v příloze), jímž stanovilo podmínky pro konání hromadných akcí v období od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022.

 

Oproti shora uvedenému mimořádnému opatření č.j.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN se pak mění to, že:

  • konání hromadné akce bude v daném období omezeno maximálním počtem účastníků 500 (myslí se hráči, trenéři, rozhodčí apod.),
  • návštěvnost této akce může činit maximálně 500 osob v případě, že tyto nemohou být usazeny, nebo 1.000 osob v případě, že tyto jsou usazeny s tím, že návštěvnost může být zvýšena o 50% kapacity z počtu nad 1.000 osob (tedy má-li zimní stadion kapacitu k sezení 3.000 míst, může návštěvnost činit 1.000 osob + 50% z 2.000 osob = celkem 2.000 diváků) – opatření nepřipouští kombinaci počtu diváků na stání a na sezení,
  • prokazování tzv. bezinfekčnosti v tomto období opět nebude nutné ani u diváků, ani u ostatních osob (hráči, rozhodčí apod.).

Úplné znění:

Mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-10.-2.-2022-do-18.-2.-2022

Mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-19.-2.-do-28.-2.-2022

 

Related posts