DOKUMENTY

AKTUÁLNÍ DOKUMENTY

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

Výroční_zpráva_HKNJ_2016

Výroční zpráva HKNJ 2017

ARCHIVNÍ DOKUMENTY

Žádost Hokejového klubu Městu NJ na provoz ZS z roku 2009 (naše vize, kterou jsme Městu nabídli).

Smlouva o provozování zimního stadionu 

Smlouva o nájmu nemovitostí a movitých věcí

Revizní zpráva ze srpna 2012, která říká, že v době převzetí provozu Hokejovým klubem, nebyl stadion schopen bezpečného provozu.

Zpráva z kontroly vyúčtování dotace na provoz za rok 2013, vyhotovená v únoru 2014, která říká, že vyúčtování je v pořádku a v souladu se smlouvou.

Tabulka z listopadu 2014, která byla kontrolním odborem předložena vedení Města a která měla ilustrovat několikanásobný nárůst nákladů na provoz stadionu.

Reakce na HK na tabulku výše: vytvořený dokument Náklady na provoz Zimního stadionu, který byl předán v roce 2015 představitelům Města a úředníkům.

Otevřený dopis starostovi, který byl zaslán také všem zastupitelům jako reakce za závěry veřejnosprávní kontroly a kontroly chladících zařízení.

Stanovisko právní kanceláře Přibil – Přibilová ke způsobu vyúčtování příspěvku Města na provoz stadionu Hokejovým klubem.