HISTORIE STADIONU

Historie stadionu

Zimní stadion města Nový Jičín slouží věřejnosti již 42 let. Slavnostně byl otevřen v roce 1973, a to ještě jako stadion pod širým nebem. K zastřešení stadionu došlo po sedmi letech provozu – v roce 1980.

Zimní stadion je ve vlastnictví města Nový Jičín, které také finančně zajišťuje jeho provoz.

V posledních letech přistoupilo město Nový jičín k celkové rekostrukci stadionu, která probíhá v etapách. V letech 2001-2002 proběhla 1. etapa rekostrukce, kdy došlo k vybudování nového zázemí pro hráče, zrekostruování sociálních zařízení, vybudování restaurace.

V roce 2007 došlo k generální rekostrukci ledové plochy. Ledová plocha byla zbrusu nově založena, byly osazeny moderní chladící systémy, nová plexiskla a hrazení a částečně zrekostruována i divácká tribuna, kdy přibyla místa k sezení.

V roce 2009 došlo k dostavbě VIP prostor společně s novou restaurací a prodejnami na jižní straně stadionu.

Zimní stadion v 70. letech 20. století