Podmínky pro vstup na zimní stadion

Dobrý den,

od 22.11. 2021 platí nová nařízení vlády pro pobyt na sportovištích pro sportovce i návštěvníky.

Níže Vám pošlu celé znění, ale pro zjednodušení, aktivních hokejistů se týká toto:

-účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště je umožněn osobám do 12 let věku bez nutnosti prokazování tzv. „bezinfekčnosti“,

-osobám ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště povolen, pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně, tento test zajistí klub.

-osobám starším 18 let je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště umožněn pouze pokud se jedná o osoby které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat příslušným certifikátem), nebo pokud se jedná o osoby ve fázi zahájeného očkování (viz bod I odst. 17. Opatření) a prokáží se v takovém případě negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně.

děkuji Milan Urban HK NJ

Celé znění:

Vážení,

dovoluji si Vás tímto upozornit, že ministerstvo zdravotnictví ČR uveřejnilo na svých stránkách mimořádné opatření č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN omezující maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb (viz příloha, dále jen „Opatření“), které je účinné od 22. 11. 2021.

Návštěvnost diváků na sportovních utkáních upravuje čl. I odst. 13. Opatření, přičemž platí, že:

se dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“ nemusejí prokazovat osoby mladší 12 let,

osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou utkání,

osoby starší 18 let mají vstup na akci povolen pouze pokud prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování (viz bod I odst. 17. Opatření) a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu.

U profesionálních sportovců lze ve vztahu k aktuálně platným opatřením konstatovat, že tito (jedná-li se o zaměstnance nebo OSVČ) jsou povinni absolvovat pravidelné testování (1 x týdně samotestem) dle mimořádného opatření č.j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN (viz https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf). Profesionálním sportovcům je navzdory omezení plynoucímu ze znění čl. I odst. 8. Opatření též umožněn vstup na sportoviště i pokud nesplňují podmínku stanovenou dle čl. I odst. 17. Opatření, neboť se v jejich případě jedná o místo výkonu jejich činnosti, jak nám dnes potvrdila výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentura.

Dále jsou čl. I odst. 14. písm. d) Opatření stanoveny podmínky pro konání sportovní přípravy amatérských sportovců a sportovních utkání v rámci amatérských sportovních soutěží (tedy tréninky i zápasy), ze kterých plyne, že:

účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště je umožněn osobám do 12 let věku bez nutnosti prokazování tzv. „bezinfekčnosti“,

osobám ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště povolen, pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně,

osobám starším 18 let je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště umožněn pouze pokud se jedná o osoby které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat příslušným certifikátem), nebo pokud se jedná o osoby ve fázi zahájeného očkování (viz bod I odst. 17. Opatření) a prokáží se v takovém případě negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně.

Doplňuji k uvedenému, že jsme si vědomi naprosto nejednoznačného znění příslušných opatření ve vztahu k:

dokladování splnění podmínek o tzv. „bezinfekčnosti“ v profesionálních soutěžích, které nově (odchylně od amatérských soutěží dle čl. I odst. 14 písm. d) Opatření) není upraveno vůbec,

podmínkám účasti profesionálních sportovců v amatérských soutěžích (tedy soutěžích mimo ELH a I. ligu ČR),

podmínkám účasti amatérských sportovců v profesionálních soutěžích (tedy v ELH a I. lize ČR),

proto jen dodávám, že příslušná výkladová stanoviska se budeme v nejbližších dnech snažit zajistit, neboť příslušné autority na tyto dotazy neměly do doby vydání tohoto e-mailu konkrétní odpověď.

Z uvedeného důvodu zatím proto ani nezasílám upravené povinnosti účastníků utkání soutěží ČSLH. Tyto tak v rozsahu, který není dotčen nově vydanými mimořádnými opatřeními, platí beze změny oproti verzi z 9. 11. 2021.

Je mi líto, že momentálně Vám nemohu/neumím poskytnout více bližších informací, přesto mne v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte.

Hezký den

Antonín Vansa

Ředitel oddělení řízení soutěží / CIHA Competitions Department Director

Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

tel. +420211158003, fax. +420233336096, GSM +420723620429, e-mail: vansa@czehockey.cz

Související příspěvky