Stanovisko klubu k výsledkům veřejnosprávní kontroly a dokumenty

Vyjádření provozovatele stadionu (Hokejového klubu) a vysvětlení situace kolem výsledku veřejnosprávní kontroly najde v příspěvku ZDE.

Zde dáváme k dispozici k nahlédnutí klíčové dokumenty týkající se aktuálního sporu provozovatele (Hokejového klubu) s majitelem objektu – Městem Nový Jičín. Hokejový klub, z. s. čelí na základě závěrů veřejnosprávní kontroly, která zde byla provedena kontrolním odborem Města v září a říjnu 2015, z nařčení o nevyúčtování velké části příspěvku na provoz v kontrolovaných letech 2013 a 2014.

Dokumenty jsou řazeny chronologicky a dokumentují cestu provozovatele – Hokejového klubu od převzetí stadionu až po dnešní situaci, kdy čelí požadavku Města na vrácení „nevyúčtované“ části dotace ve výši téměř 4 mil. Kč a dokonce snahy Města o výpověď platné smlouvy o provozování.

Žádost Hokejového klubu Městu NJ na provoz ZS z roku 2009 (vize dalšího směřování, modernizace a efektivity provozu, která byla Hokejovým klubem Městu nabídnuta).

Smlouva o provozování zimního stadionu a Smlouva o nájmu nemovitostí a movitých věcí uzavřená mezi Městem Nový Jičín a Hokejovým klubem po schválení žádosti o provozování (listopad 2010)

Revizní zpráva, která říká, že v době převzetí provozu Hokejovým klubem, nebyl stadion schopen bezpečného provozu.

Zpráva z kontroly vyúčtování dotace na provoz za rok 2013, vyhotovená v únoru vedoucím bytového odboru v březnu 2014, která říká, že vyúčtování je v pořádku a v souladu se smlouvou. (Na způsobu vyúčtování příspěvku nebylo od té doby nic změněno.)

Tabulka z listopadu 2014, která byla vytvořena úředníky a předložena vedení Města a která měla ilustrovat údajný několikanásobný nárůst nákladů na provoz stadionu.

Reakce provozovatele (Hokejového klubu) na tabulku výše: vytvořením dokumentu Náklady na provoz Zimního stadionu, který byl předán v roce 2015 představitelům Města a úředníkům a který detailně vysvětluje strukturu nákladů ZS a jejich vývoj v čase a vyvrací čísla z nesmyslné tabulky.

Otevřený dopis starostovi, který byl zaslán také všem zastupitelům jako reakce na závěry veřejnosprávní kontroly a kontroly chladících zařízení, které jsou zveřejněny na webu Města.

Stanovisko právní kanceláře Přibil – Přibilová ke způsobu vyúčtování příspěvku Města na provoz stadionu Hokejovým klubem.