Vrátí se život do 3 roky prázdných prostor po bývalé restauraci?

STÁLE PRÁZDNÉ  – tedy úspora?

Pokud jste se v posledních třech letech procházeli kolem Zimáku, možná vás napadlo, proč jsou již 3 roky po uzavření restaurace Rusty´s poměrně nové a atraktivní prostory stále mrtvé? Skutečně se nenašel nikdo, kdo by tam vrátil život?

V roce 2013 restaurace Rusty’s zkrachovala.  Prostory jsou v majetku Města. Město má ale, až do dnešního dne, prostor prázdný.

Na pronájem prostor po restauraci  Město  vypsalo několikrát výběrové řízení.

8. 9. 2014 se hokejový klub přihlásil k nabídkovému řízení, vyhlášeném Městem Nový Jičín, na pronájem těchto nebytových prostor. O tyto prostory se ucházel jako jediný a nabídl následující: HK vybuduje v prázdných prostorách po restauraci UBYTOVNU, která zůstane v majetku Města. Klub zainvestuje náklad na její vybudování (cca 6 mil Kč) a tuto investici do majetku Města si během následujících 20 let odžije formou nájmu. (Tento postup je běžný i v jiných nemovitostech pronajímaných Městem.) I přeto se návrh nezamlouval, s odkazem, že ubytovnu už v NJ máme. Protože se však jiný zájemce o tyto prostory neobjevil, nakonec Rada města naši nabídku schválila. Ovšem následný návrh smlouvy, který nám Město předložilo, popíral logiku zdravého rozumu a proto jsme ji nemohli akceptovat. Zjednodušeně říkala: postavte si ubytovnu, darujte ji Městu a pak v ní plaťte námi stanovený nájem. Dále nás již Město nekontaktovalo. 25. 9. 2015 byl Radou Města, bez předešlého jednání s HK, záměr ubytovny zrušen. A to bez ohledu na to, že HK již na základě rozhodnutí Rady začal schválenou investici připravovat a vložil prostředky (cca 100 tis. Kč) do zpracování projektové dokumentace k ubytovně (včetně hasičů, hygieny apod.) a nechal vyrobit prototypy nábytku…

Město vyhlásilo další výběrové řízení. Do tohoto se opět přihlásil pouze Hokejový klub a nabídl tentokrát dvě varianty:

  1. vybudovat původně zamýšlenou ubytovnu anebo
  2. vzhledem k nesympatiím Města k ubytovně se původního Radou schváleného záměru na ubytovnu vzdáme, pokud Město obnoví výpůjčku prostor (ještě před restaurací měla tyto prostory zčásti ve výpůjčce jako klubovnu) a o které dlouhodobě nikdo jiný nejeví zájem. HK v nich vybuduje velmi žádanou družinu pro malé hokejisty, ale i pro ostatní sportující děti, které docházejí do přilehlých sportovišť (hala ABC, fotbalový stadion apod.). V návrhu jsme popsali také záměr pořádat v těchto prostorách příležitostné klubové akce, oslavy, semináře, školení, tréninky, kterými klub zčásti zafinancuje provoz této družiny.

Výpůjčka za účelem vybudování družiny byla Radou Města sice nadvakrát, ale schválena. Nejprve 18. 11.2015 Rada schválila rozšířit smlouvu o provozování a poté 20. 1. 2016 změnila na výpůjčku. Ovšem do dnešního dne nebyla o této výpůjčce vytvořena, tedy ani podepsána, smlouva. HK už ale opět důvěřoval, že rozhodnutí Rady města Nového Jičína má jakousi váhu a začal investovat – zatím  cca 100 tis. Kč na nákup vybavení družiny, kterou chtěl od září 2016 zprovoznit. Také jsme sál zamýšleli užívat jako multifunkční, např. nyní je využit dětmi z krasobruslařských mezinárodních campů jako baletní sál – pořídili jsme za tímto účelem přenosná zrcadla.

Nicméně až tento týden jsme byli bytovým odborem Města, který má výpůjčku připravit, kontaktováni s podivným dotazem: jestli přistoupíme na výpůjčku, která bude (dle instrukcí z Rady Města) omezena na dobru určitou: a to do 30. 4. 2017 ………… ?

Co odpovědět? Nejlépe otázkou: Předpokládá snad Město, že vybavíme družinu, která bude v provozu celých 8 měsíců? A kde budou děti po zbytek školního roku? Poskytne Město náhradní prostory? Snad někde na Radnici…….. Nebo už máme konečně pochopit, že Město radši nechá prostory dále prázdné, než by je spravoval jediný zájemce: Hokejový klub? Příprava na družinu se stane jen další zmařenou investicí, kterou nám Město svým „zvláštním“ jednáním způsobilo?

Shrnuto. K dnešnímu dni nejsou už léta prostory stále řádně využívány, tak jak by si zasluhovaly. Už brzy mohly být, ale nyní to vypadá na další zádrhel… Proč? Zodpovědnost leží na radnici.

Související příspěvky