ČLEN. KLUB

Staň se členem klubu a buď na Zimáku jako doma!

Pro všechny členy zapsaného spolku Hokejový klub Nový Jičín, který je provozovatelem Zimáku a také pro členy Krasobruslení Nový Jičín jsme připravili novinku: výhody a slevy na služby provozované Hokejovým klubem NJ. Staň se naším členem: rozšíříš členskou základnu, čímž podpoříš naši činnost a budeš moci čerpat „klubové výhody“. Nabízíme členství každému, kdo má chuť podpořit naši činnost a zároveň čerpat výhody, které od nynějška nabízíme. 

1) Pokud jste pravidelnými návštěvníky stadionu, oceníte naši nabídku „Zimáčků“. Zimáčky jsou kupony, které budou distribuovány členům těchto dvou spolků od ledna 2016. Pro každého člena máme přichystáno 100 ks těchto kuponů, každý v hodnotě 5,-. Těmi si budete moci slevnit nákup vybraných, nejčastěji využívaných služeb provozovaných Hokejovým klubem z.s. v areálu stadionu: od broušení bruslí, vstup na akce až po vybraný sortiment Hospody na Zimáku. 

Ale to není všechno.

2) Pro každého člena máme dárkový poukaz na 500,- Kč na nákup zboží v prodejně sportovních potřeb Virgin Sport, která se nachází v horním křídle stadionu. Přijďte si vybrat dárek podle vašich představ. Přihlášky do klubu i poukazy jsou k vyzvednutí v této prodejně.

 

PRAVILA ČLENSKÉHO PROGRAMU:

Pravidla členského programu členů Hokejového klubu Nový Jičín, z. s. a Krasobruslení Nový Jičín, z. s.

 Základní ustanovení

1. 1. Členský program Hokejového klubu Nový Jičín z. s. a Krasobruslení Nový Jičín z. s. je provozován Hokejovým klubem Nový Jičín, U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 27042111, (dále jen „provozovatel“) a je určen členům spolků Hokejový klub Nový Jičín a Krasobruslení Nový Jičín.

1.2. Cílem programu je udržovat a rozšířit členskou základnu klubů a vytvořit pro své členy systém výhod a čerpání slev nakup zboží a služeb poskytovaných Hokejovým klubem.

1.3. Členský program obsahuje tyto členské výhody:

 • Při podání přihlášky do jednoho z klubů obdrží každý člen poukázku v hodnotě 500,- Kč na nákup v obchodě se sportovními potřebami Virgin sport v areálu zimního stadionu v Novém Jičíně. Tento poukaz obdrží i již evidovaní členové spolků HK nebo Krasobruslení. V případě, že jste tuto poukázku obdrželi dopředu v informativním dopise, je třeba tuto poukázku při odevzdání přihlášky v obchodě Virgin aktivovat doplněním evidenčního čísla poukazu, jména člena a razítka HK. Poté je připravena k použití.
 • Archy s celkem 100 ks slevových kuponů, tzv. „zimáčků“, každý v hodnotě 5,- Kč, které jsou platné jako slevy na nákupu zboží, či služeb provozovaných Hokejovým klubem Nový Jičín.
 1. Účast v členském programu

2.1. Na účast v členském programu mají nárok členové Hokejového klubu Nový Jičín a Krasobruslení Nový Jičín.  Členství v klubu vzniká podáním přihlášky do Hokejové klubu Nový Jičín, z. s.  nebo Krasobruslení Nový Jičín z. s.

2.1. Členem se může stát a výhody čerpat, každá osoba starší čtyř let (přihláška je v tomto případě podepsána jeho zákonným zástupcem). Členem nemůže být společnost, firma, obchodní sdružení ani jiný právní subjekt.

2.3. Žadatel o členství musí uvést veškeré údaje požadované ve formuláři přihlášky. Také se zavazuje, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé.

2.4. Provozovatel může na základě vlastního uvážení přihlášku člena přijmout nebo zamítnout.

 

2.2. Práva a povinnosti účastníka členského programu

2.2.1. Člen je oprávněn čerpat výhody dle těchto pravidel.

2.2.2. Podmínkou účasti v členském programu je plnění členské povinnosti, tj. uhradit roční členský příspěvek ve výši 20,- Kč.

2.2.3. Členové nesmí zneužívat svého členství v členském programu. Žádný z členů nesmí své získané výhody prodávat, převádět, či nabízet k prodeji ani je postupovat dalším osobám.

2.2.4. Pokud dojde u člena ke změně jména nebo jiných osobních údajů, oznámí ji osobně nebo písemně na adresu HK.

2.2.5. V případě, že člen poruší pravidla členství, provozovatel si vyhrazuje právo ukončit členství v klubu.

 

2.3. Zánik členství

2.3.1. Člen může své členství zrušit na základě písemného sdělení zaslaného na adresu Hokejového klubu (viz výše). Členský příspěvek se nevrací.

2.3.2 Provozovatel může kdykoli na základě vlastního uvážení pozastavit, ukončit nebo zrušit členství.

 

 1. Pravidla využití členských výhod¨

3.1. Pravidla využití slevového poukazu

Slevový kupon na nákup zboží v prodejně Virgin lze použít jednorázově na jeden nákup. Slevy nelze sčítat. V případě, že na jeden nákup účastník nevyužije celou hodnotu kuponu, jeho zbývající výše propadá. Platnost kuponu je 1. 12. 2015 – 31. 12. 2016.

3.2. Pravidla použití členských slev „zimáčků“

3.2.1. Kupony jsou pro každého člena k vyzvednutí v kanceláři v 1. patře u p. Brožové nebo p. Gebauera

3.2.2. Při jednom nákupu zboží, či služby lze využít pouze jeden ústřižek. Platnost ústřižků je 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.

3.2.3. Seznam služeb poskytovaných Hokejovým klubem, na které lze použít slevové kupony „zimáčky“.

 • nákup vybraného (viditelně označeno) sortimentu Hospody na Zimáku včetně bufetového okénka
 • nákup sortimentu prodejny Virgin Sport a grafického centra Virgin Centrum
 • půjčovné bruslí, chodítek
 • broušení bruslí
 • vstupné na hokej, bruslení pro veřejnost, Autosalon, další jednorázové akce pořádané Hokejovým klubem

 

 1. Zpracování osobních údajů

4.1. Odevzdáním přihlášky souhlasí člen se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce ze strany provozovatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem evidence svého členství, řádného provozování členského programu, zkvalitňování služeb poskytovaných Hokejovým klubem Nový Jičín a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu platnou členstvím v klubu. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně. HK  Nový Jičín a Krasobruslení Nový Jičín jsou členy České unie sportu.

4.2 Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládat pouze v souladu se zákonem a bude zajišťovat jejich náležitou ochranu. Zákazník má k poskytnutým osobním údajům právo přístupu podle § 12 a práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, například právo na opravu a likvidaci poskytnutých osobních údajů v případě zániku členství.

 

 1. Závěrečné prohlášení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo členské výhody upravovat, měnit, přidávat nebo rušit s vědomím, že bude všechny své členy informovat písemně.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat podmínky v členství v klubu s vědomím, že bude všechny své členy informovat písemně.

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo členský program celý zrušit, tím pádem i všechna členství a všechny výhody s vědomím, že bude všechny své členy informovat písemně.

 

V Novém Jičíně dne 1.12.2015

 

Milan Urban, Lubomír Furmánek

Místopředsedové HK